Número 107 Tardor de 2015

Editorial

Matant tot el que és gras (com ara la literatura)?


En uns moments en què tots els debats, actes i moviments del món cultural català semblen pivotar entorn del procés polític independentista, es passen per alt molts altres factors determinants per al bon funcionament de la literatura. És habitual que en situacions de grans canvis polítics l’especificitat d’un camp tan complex, ambigu i esmunyedís com és el literari es trobi minada per la més fàcil, simple i directa afiliació a una opció política plantejada des del maniqueisme. Tan habitual com que s’alcin veus defensant el manteniment del clos cultural i literari.

Si vols llegir sencera aquesta editorial clica aquí

SUMARI

 

EDITORIAL

Matant tot el que és gras (com ara la literatura)?

 

ESTUDIS

Francesc Foguet i Boreu, Ricard Salvat, censurat (Salvador Espriu, Bertolt Brecht i Josep Maria Muñoz Pujol)
Jordi Ginebra, La riquesa lèxica dels escriptors catalans contemporanis: dades quantitatives.
Héctor Mellinas, Notes sobre fonts shakespearianes en la poesia de Carles Riba.

(RE)LLEGIR
Magí Sunyer, «Trafalgar, 10». Pilar Prim,
de Narcís Oller: el triomf del novel·lista.

AL MARGE

Albert Branchadell, El catastrofisme cansa. Remarques crítiques sobre El bilingüisme mata

RESSENYES

Josefa Contijoch, Baix continu, per Maria Sevilla.

Eudald Puig, Obra poètica completa, per Pere Ballart.

Joan Carreras, L’àguila negra, per Enric Blanco Piñol.
Pere Salinas; Joan Navarro, O: Llibre d’hores, per Mariona Masgrau Juanola.
Pol Pijoan; Pere Maragall, Josep Pijoan. La vida errant d’un català universal, per Ignasi Moreta.

Jaume C. Pons Alorda, Tots els sepulcres, per Ignasi Moreta.

Gemma Pellissa, Glopades de riu, per Enric
Blanco Piñol.

 

NOTA SOBRE ELS AUTORS

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

 

ABSTRACT

 

Ricard Salvat, censurat (Salvador Espriu, Bertolt Brecht i Josep Maria Muñoz Pujol)

FRANCESC FOGUET i BOREU Universitat Autònoma de Barcelona

 

ABSTRACT: Ricard Salvat’s efforts to bring new «European» airs on to the Catalan stage between 1962 and 1976 clashed with Franco’s censorship. The article examines how this affected his attempts to incorporate some works by Salvador Espriu, Bertolt Brecht and Josep Maria Muñoz Pujol to his repertoire.

 

La riquesa lèxica dels escriptors catalans contemporanis:dades quantitatives

JORDI GINEBRA Universitat Rovira i Virgili
 

ABSTRACT:The aim of this paper is to show how the systematic exploitation of quantitative lexical data, nowadays made possible through the use of digital resources, can be usefully applied to the study of Catalan language and literature. Specifically, the article shows how a quantitative approach to lexical richness can make for a higher degree of objectivity in value judgements.

 

Notes sobre fonts shakespearianes en la poesia de Carles Riba

HÉCTOR MELLINAS Universitat de Barcelona

 

ABSTRACT: The article attempts to evince traces of Shakespeare in Carles Riba’s poetry and, by crossing the relevant poems with articles of his on Shakespeare of similar date, to offer interpretations of some obscure passages.

 

«Trafalgar, 10». Pilar Prim, de Narcís Oller: el triomf del novel·lista

MAGÍ SUNYER Universitat Rovira i Virgili

 

ABSTRACT: This article examines, through the interpretation of Pilar Prim’s controversial en­ding, the overcoming of those prejudices which had dogged Narcís Oller in the writing of his earlier novels.

El catastrofisme cansa. Remarques crítiques sobre El bilingüisme mata
Albert Branchadell Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT: In his book El bilingüisme mata (“Bilingualism kills”) Pau Vidal claims that Catalan is becoming a dialect of Spanish and that the only way to remedy this situation is to grant Catalan exclusive official status in a Catalan independent state. This paper casts doubts on both these claims: Vidal does not supply enough empirical evidence to validate the first one and abstains from explaining how the exclusive official status of Catalan might stop its alleged deterioration.