Número 124 Primavera de 2021

Editorial

Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen.

Nietzsche, Aus dem Nachlaβ


Cinc són segons Umberto Eco (en un seu article a La Reppublica de gener de 2001) les necessitats fonamentals de l’ésser humà: l’alimentació, el son, l’afecte (que inclou també el sexe), el joc (o fer el que sigui pel simple plaer de fer-ho), el fet de demanar-se el per què (sovint aparellat amb el per a què) de tot plegat. Les quatre primeres les compartiríem amb la resta de congèneres del regne animal. La cinquena, no; és la que ens fa específicament i singularment distints –neguitosos, inquiets, encuriosits–, ja que exigeix l’exercici del llenguatge.[Més].

SUMARI

 

EDITORIAL

Interpretacions extensives. I no.

 

ESTUDIS

Margalida Ramon Sitjar, El desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí.

Xavier Mas Craviotto, Fanny, de Carles Soldevila: una lectura des dels estudis subalterns.

Pere Giner-Mira, El fènix ídix i el dervix prolix. Proposta de modificació d’una grafia conflictiva.

Arnau Vives Piñas, «Guerau de Liost i el lèxic del Montseny». Una primera publicació del dietari de Marià Manent de l’any 1938.

AL MARGE

Francesc Foguet i Boreu, Sobre l’estrena de Poder i santedat, de Manuel Molins.

RESSENYES

Eloi Bellés, Mallorquins de nació catalana: identitats lingüístiques a la Mallorca de l’Antic Règim (‘Llengua, terra, pàtria i nació: L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entrels cristians de l’illa de Mallorca’, d’Antoni Mas i Forners).

Pere Martí i Bertran, Amistats que salven (‘Estimat monstre’, Lluís Prats).

Júlia Lucas Ruiz, Acer oxidable (‘Cua de foc’, de David Madueño).

Núria Baños, Militància literària (‘L’humor constructiu. Vindicació de la Colla de Sabadell: Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols’, editat per Francesc Foguet i Olívia Gassol).

 

 

ABSTRACT

 

El desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí.


Accentual displacement of enclitic pronouns in Majorcan.

MARGALIDA RAMON SITJAR IES Son Pacs

 

ABSTRACT: The article analyses Majorcan enclitic pronouns’ accentual displacement and the interaction with other linguistic phenomena, such as the transition of stressed mid-central vowel [ə] to mid-front vowel [ε], front vowel reduction and the medieval order maintenance in weak pronouns combination.

 


Fanny, de Carles Soldevila: una lectura des dels estudis subalterns


Fanny, by Carles Soldevila: a Reading from Subaltern Studies.

XAVIER MAS CRAVIOTTO Universitat de Barcelona


ABSTRACT: This paper offers an analytical approach to the power dynamics that can be found in the novel Fanny (1929) by Carles Soldevila, taking as its starting point the double subordinate condition of Fanny in terms of gender and social class, and paying special attention to the technique of the stream of consciousness used by the author as the vehicle of the main character’s voice. The paper is based on theorizations about the notion of subalternity (notably Antonio Gramsci, Subaltern Studies Group and Gayatri Spivak), which, along with related concepts and authors, constitute a useful theoretical framework for the analysis of the power relationships and subordination dynamics throughout the novel.El fènix ídix i el dervix prolix. Proposta de modificació d’una grafia conflictiva


«El fènix ídix i el dervix prolix [The Yiddish phoenix and the prolix dervish].» A proposal to mend a Catalan troublesome grapheme

PERE GINER-MIRA Universitat Autònoma de Barcelona


ABSTRACT: The orthography of X in Catalan is troublesome, because this letter has two possible contextually undistributed phonic values. This paper presents the criteria needed to intervene in Catalan orthography, reviews the present state of the orthography of X and puts forward a reform to solve its flaws.«Guerau de Liost i el lèxic del Montseny» Una primera publicació del dietari de Marià Manent de l’any 1938.


«Guerau de Liost i el lèxic del Montseny» [Guerau de Liost and the lexicon of Montseny] A first publication of the diary by Marià Manent of the year 1938

ARNAU VIVES PIÑAS Universitat de Barcelona


ABSTRACT: This article analyzes the history of the editions of «Guerau de Liost i el lèxic del Montseny». From his diary of 1937, Marià Manent published this text three times between 1938 and 1973. Studied for its critical and geopoetical value, Manent’s text reveals the significance of Montseny (Zodíac d’un paisatge) (1948).Sobre l’estrena de Poder i santedat, de Manuel Molins.


About the premiere of Poder i santedat by Manuel Molins.

FRANCESC FOGUET I BOREU Universitat Autònoma de Barcelona


ABSTRACT: Poder i santedat (Power and Holiness) by Manuel Molins, premiered at the Teatre Principal in Valencia on October 16, 2020, suffered attacks from various sectors of the far right who wanted to ban it. This article examines the meaning of the text, the research done by the author in order to write it, the controversy generated by the show and its critical reception. It also appreciates the importance of the premiere –one of the most ambitious from an aesthetic and ideological point of view in recent times– in the scenic, cultural and political context of the Valencian Country.