Petita Història  

 

ELS MARGES És una «revista de llengua i literatura», de periodicitat quadrimestral, fundada el 1974 per Joaquim Molas, en sincronia amb la titulació dels primers llicenciats en filologia catalana que sortien de les aules universitàries del país. La redacció estava formada per Josep Maria Benet i Jornet, Jordi Castellanos, Josep Murgades i Enric Sullà. Al llarg dels anys hi ha passat Manuel Jorba, Josep Maria Nadal, Joan Argenter, Josep Maria Balaguer. Actualment és codirigida per Jordi Castellanos i Josep Murgades, amb Marina Gustà, Víctor Martínez-Gil, Josep Paré, Maria Pilar Perea i Neus Real com a redactors. És una revista d'alta cultura, on, a més d'estudis de síntesi o d'investigació, i al costat de documents d'interès lingüístic i literari, apareixen textos de creació literària actual inèdits, ressenyes crítiques sobre publicacions recents, notes de reflexió sospesada i notes amb voluntat polèmica, a més d'editorials que expressen el parer de la redacció.

La nòmina de col·laboradors que han desfilat per qualsevol de les seves seccions demostra el caràcter obert –a partir dels mínims de qualitat exigibles en aquests casos– de la revista.

Encara que la màxima notorietat li ha pervingut de la publicació d'escrits a l'entorn de la llengua (el famós «manifest» de 1979 «Una nació sense estat, un poble sense llengua?» sobre la situació del català, l'article de 1998 a propòsit del Diccionari de la llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans), ELS MARGES és de fet una revista preferentment centrada a l'entorn de la literatura –de la catalana contemporània en especial, però sense per això menystenir la d'altres èpoques o, si s'escau, la d'altres llengües i cultures. Podeu llegir aquí un text de Josep Murgades sobre la història d'ELS MARGES publicat a la revista Estudis romànics (volum 32, 2010, p. 419-424).

ELS MARGES s'ha publicat, fins al 2003 sota l'empara de Curial Edicions Catalanes i, a partir del 2004, és a dir, del número 72, apareix publicada per L'Avenç S.L., Mallorca 221, sobreàtic. (telèfon 93 245 79 21).